رادیو تیام، با دکتر جواد نمکی

رادیو تیام ❤️

شنبه ۲۶ آگوست ۲۰۲۳

ساعت ۱۵ به مدت یک ساعت

فرکانس ۹۴.۰

موضوع: گفتگو با دکتر جواد نمکی در خصوص نمایشنامه „برهنه“ و گروه تاترون به همراه استاد وطن

❤️ ❤️ ❤️

اگر باران باشد، وقتی

هر غروب

پرده اتاقم را به سویی می کشم… شاید

ردیف چراغ های روبه رویم

تاریک شوند… اما تو

در آن سوی روشنایی های نامفهوم و همهمه های بیصدا

در حرکتی

هر غروب در جستجوی مفهومی، دلیلی برای

بودن با توام

آه! اگر باران باشد

همین دلخوشی ی غروب های سرد و غمگین زمستانی هم؛

بی تو …

کدر می شود

امان از صبر پس از باران

امان از رخ مهتاب در آب

آه!

چشم به بیرون، خیره می مانم

روبه رویم

ردیفی از چراغ ها روشنند

حرکت های نامفهوم

در پس پرده ی باران

آه… اگر باران باشد

جنگل تنک پشت پرده

جستن هر مفهومی از تو را

در ذهن من می دزدد.

سحر _ ژانویه ۲۰۲۳

#tiamtv

#کاتبه_ی_دربار_همایونی_سحر

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment