رادیو تیام؛نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021 با محمود آقابیگلو و بابک قربانی

 

رادیو تیام
شنبه: 9.01.2021
نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021
ساعت پخش زنده: 16-15
فرکانس: 94،0 Orange

مهمان : آقای محمود آقا بیگلو
آقای بابک قربانی
موضوع: استعداد یابی، فساد و تبعیض در فدراسیونهای ورزشی ایران
با ما باشید 👍
#tvtiam

مطالب مرتبط

Leave a Comment