رادیو فانوس تیام؛ با خودمون!

 
 
 
 
 
 
شنبه 22.06.2019 ساعت 15-16
فرکانس 94.0
 
این برنامه حول مباحث روز ، معرفی چند کتاب و ضرب المثل و شعر و خاطره گذشت. با علی، سحر و مدیریت محترم استاد وطن
 
رادیو فانوس تیام چهارمین شنبه ی هر ماه به صورت زنده راس ساعت 16-15 پخش می شود و لینک شنیداری رادیو نیز برای گوش دادن در وب سایت تیام موجود می باشد. www.tiam-institute.com
 
گفت : دانایی که : گرگی خیره سر،
هست پنهان در نهاد هر بشر!
لاجرم جاری است پیکاری سترگ
روز و شب، مابین این انسان و گرگ
زور و بازو چارهء این گرگ نیست
صاحبِ اندیشه داند چاره چیست
ای بسا انسان رنجورِ پریش
سخت پیچیده گلوی گرگ خویش
وی بسا زور آفرین مرد دلیر
هست در چنگال گرگِ خود اسیر
هرکه گرگش را در اندازد به خاک
رفته رفته می شود انسان پاک
آنکه با گرگش مدارا می کند
خلق و خوی گرگ پیدا می کند
و آن که از گرگش خورد هر دم شکست
گرچه انسان می نماید گرگ هست!
در جوانی جان گرگت را بگیر!
وای اگر این گرگ گردد با تو پیر
روز پیری، گرکه باشی همچو شیر
ناتوانی در مصافِ گرگ پیر
مردمان گر یکدیگر را می درند
گرگ هاشان رهنما و رهبرند
این که انسان است این سان دردمند
گرگ ها فرمانروایی می کنند،
و آن ستمکاران که با هم محرم اند
گرگ هاشان آشنایان هم اند
گرگ ها همراه و انسان ها غریب
با که باید گفت این حال عجیب؟
 
 
(فریدون مشیری)
 

مطالب مرتبط

Leave a Comment