رادیو تیام؛ با یاشار ادیب دوست

 رادیوی تیام 
شنبه 10.08.2019 
ساعت 16-15 
موضوع این برنامه نقاشی خط و خوشنویسی با مهمان برنامه ی ما ” یاشار ادیب دوست ” گذشت همراه با سحر، ناطقیان و مدیریت محترم استاد وطن.

رادیو های ما هر دومین و چهارشنبه هر ماه در ساعت 16-15 به صورت زنده پخش می شود.
سپاسگزار از همراهی تان و مثل همیشه دیده به راه دیدگاه های پر مهر شما هستیم.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

امشب هم یکی از همان شب هاست
از همان شبهای تکراری بهاری
که باران میبارد
و باد
پنجره تنهایی مرا
آرام نوازش میکند …..

از همان شب هایی که
تو نیستی
از شب های غمزده ای که
میشود اشک ها را با یک تلنگرساده
روی گونه ریخت

از همان شب هایی که عشق تو هست
شب هم که هست …. و تو خوب میدانی
که من با این شب های تکراری بارانی
که تو نیستی….. و غم هست
دیر وقتی است که همراهم…..
سحر ۲۹ / ۱/ ۱۳۸۸

 

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment