رادیو تیام؛ Dr. Michelle Proyer

آلبوم رادیویی فانوس تیام
شنبه 22.12.2018 ساعت 16-15، فرکانس 94.0
در این برنامه از برنامه‌های آموزشی پیش بینی شده دانشگاه وین برای مهاجران و پناهندگانی که در کشور خود تجربه ی تدریس در مقاطع مختلف آموزش و پروش را دارند همراه با Dr. Michelle Poyer استاد یار دانشگاه وین در دانشکده علوم و مسول پروژه Zertifikatkurs ” در دانشگاه وین افتخار همراهی داشتیم و همینطور هادی، علی و مدیریت محترم جناب آقای رضا وطن مثل همیشه یاور همیشه مومن فانوس تیام بودند. ایمیل‌های tiaminstitute@gmail.com و tiam_tv@yahoo.com
پل‌های ارتباطی ما و شما هستند.
خرسند گشتیم از همراهی تان و چون همیشه تنور دلتان گرم.

مطالب مرتبط

Leave a Comment