سال جدید میلادی 2019

امشب راس ساعت دوازده شب سال جدید میلادی آغاز میشود? بیایید همگی با هم دعا کنیم?? سال جدید سال صلح و آرامش برای جهانیان باشد? هیچکس از خانه اش دور نباشه ? هیچکس بی گناه محکوم به اعدام نشود، هیچ دانشجویی بی گناه و به دلیل بی صلاحیت مسؤلین کشته نشود، هیچ آزاد اندیشی محکوم به حبس ابد با شکنجه نشود. ??لبهای کودکان پر خنده باشه ?جنگی نباشه کسی در بند نباشه عشق باشه و امید و مهربانی و شکوفایی و همدلی!?
به امید جهانی پر از عشق و خالی از هرگونه جنگ و تعصبات مذهبی و قومی!❤️
برای شما بهترینهای جهان هستی را آرزو میکنم در سال جدید میلادی!???

مطالب مرتبط

Leave a Comment