عریضه ایی به ” ناصرالدین شاه ” جهت مدد به عموم سیل زده ولایات ممالک محروسه 

      

       

عریضه ایی به  ” ناصرالدین شاه ” جهت مدد به عموم سیل زده ولایات ممالک محروسه 

هو

قربان خاک پای جواهر آسای همایونت گردم

در این دیار فرنگ، آدینه شب به تاریخ،  سیزدهم شهر آوریل به سال دوهزار و نوزده مسیحی، جماعتی از پارسیان را در قهوه خانه ایی در وین در اطریش اتفاقی افتاد، از حد نکو برون، جلوه غایی ” بنی آدم اعضای یکدیگرند ”  را تصوری دادند فراتر از خیال. جان بی مقدارم برایتان بگوید، جماعتی از صاحبان هنر، مورخان، کاتبان، طبیبان، مهندسان همه آراسته و کاردان گرد هم آمده تا به مدد همدلی خود اندک مساعدتی در حد توان بنمایند، خدا را چه می داند، یحتمل، عن القریب از این بلایای شوم  منحوسه که چندی است دامان ممالک محروسه ایران را گرفته و سیلی عظیم  را حادث شده و ایالت های خوزستان، لرستان و شمال ممالک محروسه را در خود نوردیده است رهایی یابند و  تصمیماتی اتخاذ نمایند تا از این بلایای منحوس که ناخوانده روان شده بای نحوا کان، خلاصی یابند.

قربانت گردم عرض این جان نثار به پای خاک مبارک همایونی، عریضه ایی است که جماعت ایرانی در فرنگ الحق و الانصاف از یاد همنوع غفلت ندارند، پیوسته غمخوار و بی قرار مقرر کردند، از تصدق وجود مسعود مبارک، به خدمتی سرفراز شوند و در میانه شهر مای  طی مراسمی به تعداد برپا دارند و عواید حاصله به اهالی مضرور از سیل گسیل شود. قربانت گردم در حقیقت بسیار به جا و به موقع است و ایضا خدمتی به همنوع.

تا از خاطرم نرفته خدمت مبارک عرضی کنم، عکس هایی به یادگار از این جماعت نکو کار انداختیم که خاطر مبارک همایونی از شرح ما وقع را به دیده ی مبارک رویت نمایند. ایضا عکس ها ی عریضه به ضمیمه  ارسال خواهند گشت.

الامر امرالحضرت الاقدس الاعلی روحنا فداه مطاع

مورخ جمعه سیزدهم به شهر آپریل میلادی 2019

کاتب: سحر الملوک کاتبه ی دربار همایونی

وین؛ اطریش بهار 2019

مطالب مرتبط

One Thought to “عریضه ایی به ” ناصرالدین شاه ” جهت مدد به عموم سیل زده ولایات ممالک محروسه ”

Leave a Comment