یکم : گسترش فارسی دری در سرزمین های ایرانیک

یکم : گسترش فارسی دری در سرزمین های ایرانیک

   فرمانروایان تاریخ ایران :

نام خاندان بنیادگذار پایتخت

———————————————————————————
مادها دیااکو هگمتانه یا اکباتان
هخامنشیان کوروش پاسارگاد تخت جمشید                                                                  
اشکانیان ارشک دامغان و تیسفون
ساسانیان اردشیر بابکان استخر و تیسفون                                                                    
——————————————————————————–
طاهریان- طاهرذوالیمینین- مرو و نیشابور

صفاریان(سیستانی)- یعقوب لیث- زرنج

سامانیان(خوارزمی)- امیراسماعیل- بخارا

آل بویه(دیلمی)- پسران بویه- شیراز

غزنویان(ترک)- سبکتکین- غزنین و لاهور

سلجوقیان(ترک)- طغرل- همدان و اصفهان

خوارزمشاهیان(ترک)- نوشتکین غرجه- گرگانج

ایلخانان(مغول)- هولاکوخان- تبریز و مراغه

سربداران- عبدالرزاق باشتینی- سبزوار

تیموریان(تاتار)- امیرتیمورگورکانی- هرات و سمرقند

آق قویونلو(ترک)- امیرحسین بیک- تبریز

صفویه(ترک / کرد)- شاه اسماعیل- تبریز،قزوین و اصفهان

افشاریه(ترکمن)- نادر- مشهد

زندیه (لر)- کریم خان- شیراز

قاجاریه(ترکمن)- آقامحمدخان- تهران

پهلوی(مازنی / ترک)- رضا شاه تهران

یادآوری: فارسی دری پس از اسلام از شهر بلخ به همه جای ایران گسترده شد.

* تنها فرمانروای فارسی زبان ایران در این بازه زمانی آیت الله روح الله خمینی بوده است.

 

نویسنده: دکتر بیژن شاهمرادی

دانش آموخته ی کارشناسی تاریخ،  کارشناسی ارشد تاریخ و فرهنگ و دکترای مردم شناسی فرهنگی 

01.11.2019 وین

مطالب مرتبط

Leave a Comment