شبیه تاریخ ایرانم!

  شبیه تاریخ ایرانم! شبیه تاریخ ایرانم!گاه پر از فرازگاه پر از فرود گاه انقلاب می کنم، بنیان می افکنمشبیه ۵۷ سیاستم گل می کند گاهی بی هیچ دلیلبریتانیا می شوم در لژم، فراماسون!  روسیه می شوم گاهینشانه می رومقلب عباس میرزا را گاه مثل شیخ جنید تارک می شوم در خانقاه گاه رئوفم، کمی مهرباناز کریم خان فراتر بی بی مریم می شوم گاهیفاتح پایتخت دل ها  گاه خسته ام از فتحعلی شاه بودنپس می دهم دل های تصرفی را گاه امیر دارالفنونم گاه ملی می کنمسر سخت تر…

ادامه مطلب...

سایه تنهایی فصل چهاردهم

فصل چهاردهم در کنارش نشستم چون محمد می خواست این ازدواج صورت بگیره ،من هم تابع او بودم چشم بسته قبول کردم! امین بقول معروف کبکش خروس می خوند، یک لحظه خنده از لبا نش قطع نمیشد. امین گفت: از اینکه چهره زیبای تو را شاد می بینم روحم شاد میشه؟ ادامه داد:من چند ساعت دیگه پرواز دارم فردا بر می گردم ،عزیزم شب منتظر تو هستم که در جشن نامزدی خوش بدرخشی؟ لبخند شیرینی تحویلش دادم. وقتی امین رفت بخودم نهیب زدم؛ راستی تو چی می خواهی ؟ هم…

ادامه مطلب...

پنجره های «اُرُسی» در بناهای ایران

پنجره های «اُرُسی» در بناهای ایران                                    جواد پارسای پنجره‌‌هایی که در بناهای کهن آجری در ایران، برای هواگیری داخل ساختمان، در بخش بالایی پیشانی بنا، یا درزیر سقف تعبیه شده‌ بودند، پا به پای آفرینش‌های معماری، به زیبایی و شکوفایی درخورتحسین گام نهادند. هنرگره‌سازی، نخست در معماری روی نمود. بنّاها و معماران که بیشتر، با سنگ و آجر و کاشی سروکارداشتند، با ابتکار درعمل، راهگشای آفرینش بسیاری از هنرهای جانبی معماری شدند. گره‌چینی نیز یکی از هنرهایی است که گام نخستین آفرینش خود را مدیون ابتکار و آزمایش عملی بنّایان…

ادامه مطلب...

سفرنامه ی ” بن ” سفری به دل تمدن ایران از باغ تا سفال

نخستین گزارش برون مرزی تلویزیون تیام ” بن،آلمان آوریل 2017 سفرنامه ی ” بن ” سفری به دل تمدن ایران از باغ تا سفال: هر از چند گاهی تمدن و فرهنگ ایران از یک سوی کره زمین سر بر می آورد تا شکوه و جلالش را به رخ همگان بکشد. در یک فصل دل انگیز در یک شهری که انگار مردمانش با روح سرد آلمان ها کمی بیگانه ترند، شکوه بهشت ایران که تصوری از پردیس را به نام خود یدک میکشد،در این شهر، – ” بن” – نمایان می شود…

ادامه مطلب...