برای زن، زنذگی، آزادی

 

 

الهی اون روز باشی و ببینی که این خیابونا پر شده از چراغ های رنگی و خنده های من وتو…

الهی اون روز باشی و ببینی نوازش باد بهاری در تار به تار موهای دختران طناز …و معرفت در قلب پسران با مرام… ایران…

الهی اون روز باشی و ببینی عشق جای نفرت رو در دل ما گرفته…

الهی که اون روز باشی و بینی که کارون پر آب تر از همیشه، زاینده رود همچنان در حال زایش،

کوهرنگ و زاگرس و البرز پر از برف زمستانی در تابستان، اصفهان زیبا همچنان نصف جهان،

لاله های واژگون چهارمحال سرزنده و سرحال،

دریاچه ارومیه پر از کشتی توریستی،

بازارهای کیش و قشم مملو از مهمان و مسافر و

جای جای پایتخت پر از نوای عشق و موسیقی و پایکوبی و دختران و پسرانی بدور از هر غم و غصه با هم در نهایت همدلی پای می کوبند بر این کابوس وحشت!

اون روزی که همه شادن و میخندن و میگن دیدی؟

بالاخره تمام شد این کابوس دیگه تو خاک خودمون غریب نبستیم……

آخه ما که ملت عشق بودیم ❤️ جای ما وسط این همه غم نبود ….

الهی که باشی و ببینی ….

سحر هاشمی

وین ۲۰۲۲

#saharhashemi369

#tvtiam

مطالب مرتبط

Leave a Comment