برای علاقمندان به هنرهای رزمی تکواندو /۳

 

ترتیب و مراحل دریافت  کمربند :

سفید: مبتدی

زرد : مرحله10-9

سبز : مرحله 8-7

آبی :  مرحله 6-5

قهوایی : مرحله 4-3

قرمز: مرحله 2-1

سیاه : دان 1 تا دان 10

کمر بند :  Tea

 

شمارش اعداد از یک تا ده :شماره 

۱) hana هانا
۲) dul طول
۳) set ست
۴) net نت
۵) desot دسوت
۶) Yosot یزوت
۷) ilgob ایلگوب
۸) yodul یودول
۹) ahob آهوب
۱۰) yol یول

اعضای بدن به زبان کره ایی :

بدن انسان : Mom
بدن از سه قسمت تشکیل و نام گذاری شده.
سر تا سر شانه ها : اولگول Olgul
سرشانه تا کمر : مومتون Momton g
از کمر تا پایین پا : آره Areh
دست ها : سون Son
تیغه دست: سوننال Sonnal
نو انگشتان : سون کوت Son-Kut
آرنج : پال کوپ : Palkup
بازو : پال : PAL
ساعد : پالموک Palmok
مشت : جو موک: Jumok
زانو : موروپ Murup
ران : داری Dari
پا : بال Bal
روی پا : بال دونگ Baldung
پاشنه پا : دویک و مچی Duikomch
بول پا : آپ چو که Ap ch uk
تیغه خارجی پا : بال نال Balnal
تیغه داخلی پا : بال باداک Balbadak
پنجه پا : بال کوت Balkut
پشت سر : موریی Mori
بینی : کو Ko
چونه : توک Tok
پشت گردن : موک Mok
لگن : ها بوو کوبو Habookbo

#Taekwondo#Selbstbewusstsein#Selbstverteidigung#Kampfsport

#ورزش#رزمی#تکواندو#دفاع#قدرت#توانایی#تغذیه#حرکت

ادامه دارد…

رضا

مطالب مرتبط

Leave a Comment