رادیو فانوس تیام؛ با دکتر حسین میرزایی

 

 

Radio Tiam   رادیو تیام
شنبه : 25.07.2020
پخش زنده : 16-15

سحر و رضا
مهمان: آقای دکتر حسین میرزایی
موضوع: بسته شدن Orientiert Gesellschaft

 redet wir darüber warum die Orient-Gesellschaft geschlossen wurde.

mit Hr.Dr. Hossain Mirzaie

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
تو را به جاي همه کساني که نشناخته ام دوست مي دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم
براي برفي که اب مي شود دوست مي دارم
تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم

تو را به جاي همه کساني که دوست نداشته ام دوست مي دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم

سپیده که سر بزند در این بیشه زار خزان زده شاید دوباره گلی بروید

شبیه آنچه در بهار بوییدیم

پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment