عریضه ایی به قبله عالم “ناصرالدین شاه قاجار” به دستاویز برپایی نمایشگاه کتاب در دارالخلافه ی اطریش، وین

هو

عریضه به قبله عالم “ناصرالدین شاه قاجار” به دستاویز برپایی نمایشگاه کتاب در دارالخلافه ی اطریش، وین

قربان خاک پای مبارکت گردم

عرض این جان نثار به خاک پای مبارک از این قرار باشد که رسالت خطیر کتابت، اینجانب حقیر را ملزم می گرداند که به حضور حضرت همایونی قبله عالم – ارواحناه فدا- شرح ماوقع را، مختصر بر ورقی کتابت کرده حضورتان ارسال کنم.

جان بی مقدارم برایتان بگوید در روز یکشنبه پنجم به شهر مای ۲۰۱۹ میلادی نمایشگاهی از کتب اخیره ممنوعه و غیر ممنوعه تحت العنوان “طهران بدون سانسور ” بر پا گشت باشکوه و وسعت ،کتاب از موضوعات گوناگون بر میز ها آماده، بزرگان به خطابه مشغول، نقاشان به نقاشی سرگرم، اسباب پذیرایی همه  آماده،افراد مهمه به تماشای کتب مشغول. ( گویند سانسور کلمه است فرنگی از بلاد فرانس که ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب را معنی میدهد.)
چند روز قبل عریضه کردم، فرمودید هر چند وقت که اتفاقی، نیکو بی سبب یا با سبب در میان افراد ممالک محروسه در دیار غربت رخ داد؛به التفات حضور مهرظهور ملوکانه حضرت همایونی  برسانم اطاعت امر کردم، با خود پنداشتم که، چه امری والاتر است  از نمایشگاه کتاب ؟ شاه مملکت ایران کتاب دوست است دستی مبارک بر قلم و نگاره گری، شاه مملکت که  فرهیخته باشد، مردمش روی بیاورند  به کتاب و حکایات تاریخ و شعر وادب.

قبله عالم به سلامت بادا به روال همیشه عکسهایی انداختیم به اسلوب جمعی و جمعیت خوشنود از این امر که عکس شان به رویت دیده مبارک همایونی خواهد افتاد.
قصور مرا بر من ببخشایید عریضه به درازا کشید. مصدع اوقات همایونی نمیگردم. به رسم همیشه عکسی را به زمینه برای  قبله ی عالم خواهم گذاشت.

کاتب: سحر الملوک کاتبه ی دربار همایونی

شهر مای ۲۰۱9،اطریش، وین

مطالب مرتبط

Leave a Comment