کمربندها در کیوکوشین کاراته.

کمربند چیست:

در هنرهای رزمی مانند کاراته، تکواندو، جودو و… هنرجو را از نوع درجه و کمربند رنگی که به دور کمر خود بسته، میتوان از هم تشخص داد که هر یک دارای چه رده و درجه ای هستند. اولین بار این سیستم درجه ای توسط استاد جیگوراکانو بنیانگذار جودو وارد سازمان ورزش ژاپن شد و تا به امروز هست .

رنگ کمربندها فلسفه خاصی دارد که به شرح آن می پردازیم :

۱-سفید :که به منزله پاکی و هنرجوی کاراته در بدو ورود به کاراته خام و ناپخته است .

۲-نارنجی :آغاز طلوع خورشید در کاراته.

۳-آبی:آسمان آبی در کاراته و رسیدن به آرامش .

۴-زرد:تابش خورشید کاراته به جسم و روح هنرجو.

۵-سبز:رویش جوانه و بذری که در کاراته کاشته شده .

۶-قهوه ای:پخته شدن جسم و روح در کاراته و خالی شدن از غرور و تکبر و آماده شدن برای مسیری سخت .

۷-مشکی:آغاز تاریکی و ابتدای راه اصلی کاراته و هنرجو با تمرینات سخت و طاقت فرسا خود را برای معبد خودشناسی آماده میکند .

*درجات کمربند زیر مشکی را در زبان ژاپنی کیو (Kuo)گفته مشود .

*درجات کمربند مشکی در زبان ژاپنی را دان(Dan) میگویند .

از اولین‌ کمربند مشکی دان یک گفته میشود و تا ده دان وجود دارد که پایان کاراته است.

کاراته دریایی از علم و تکنیک هست که هنرجو باید یاد بگیرد تا به درجه ای از آن بتواند دست پیدا کند .

*درجات کمربند مشکی:

کمربند مشکی دان یک:شودان

کمربند مشکی دان دو:نی دان

کمربند مشکی دان سه:سان دان

کمربند مشکی دان چهار:یون دان

کمربند مشکی دان پنج:گودان

کمربند مشکی دان شش:روکو دان

کمربند مشکی دان هفت:شی چی دان

کمربند مشکی دان هشت:هاچی دان

کمربند مشکی دان نه:کو دان

کمربند مشکی دان ده:یو دان

اوس

منبع :طریقت کیوکوشین کاراته(اویاما)

Amir Mobarez

24.10.2018

اتريش. وين.

مطالب مرتبط

Leave a Comment