?وقتی معشوقه شعرا فرهنگی باشد!!!

به مناسبت روز معلم
ارسالی از یک دوست

?وقتی معشوقه شعرا فرهنگی باشد؛

#سحر_هاشمی

قدبلند، دلربا، سخت گیر است او 

با کل قوانین می کند بازی او

مهربان و جدی ،خدایا سخت گیر

معشوقه ی من؟ ای وای!!! مدیر است او

#حسن_دهلوی

یا عاشق روزهای ماضی هستی
یا یکطرفه رفته به قاضی هستی
از بس که دقیق و نکته سنجی بانو
انگار معلم ریاضی هستی

#سجاد_رشیدپور

تو هستی و ضدِ نیست باید باشی
من صفر ولی تو بیست باید باشی
از دست ِ به خون ِ من خضابت پیداست
بانو تو دبیر زیست باید باشی

#مهدی_ذوالقدر

با بوسه و لبخند مخالف هستی
مجموعه محجوب لطائف هستی
یک خورده بگیر چادرت را شل تر
انگار که استاد معارف هستی

#مجتبی_قاضی_جیردهی

او با نمک و دلبر و خیلی شیک است
از دور قدم که می زند…نزدیک است
دنبال قوانین جهان می گردد
معشوقه ی من معلم فیزیک است

#مجتبی_قاضی_جیردهی

پیوسته در آرزوی میقاتی تو
در کیش دلم تا به ابد ماتی تو
یکریز رباعی و غزل میخوانی
شاید که دبیر ادبیاتی تو

#شایان_مصلح

در بین مصححان ما تنها بود
ارفاق کننده بود و بی همتا بود
آموزش و پرورش به او مدیون است
معشوقه ی من معلم املا بود

#سجاد_رشیدپور

لبخند زنان به هر که جز من بودی
انگار که با من آه دشمن بودی
آنقدر که کارکشته هستی بانو
گویی که دبیر حرفه و فن بودی

#سجاد_دانشمند

زلفش شب و صورتش که قرص قمر است.
چشمش که کتابت هزاران اثر است
از خط لب و ابروی نستعلیقش …
پیداست که از معلمین هنر است !! :-/

#شایان_مصلح

در چشم سیاه او جهان بینی بود
حتی رژ روی گونه اش چینی بود
با این همه ناز و عشوه و فیس و ادا
معشوقه ی من معلم دینی بود

#سجاد_رشیدپور

بر موی مرتبش مرتب کش بود
مستغنی و بی نیاز از خواهش بود
یک عمر پی اش دویده ام بی حاصل
فهمیده ام او معلم ورزش بود

#سجاد_دانشمند

دل مرده ی اختلال رفتارم بود
با اینکه همیشه یار و غمخوارم بود.
چشمک زدم و شماره ام را دادم.
استاد کلاس درس آمارم بود …

#مجتبی_قاضی_جیردهی

لبخند لبش گرچه کمی سیمی بود
در سنتز او مواد تحریمی بود
از واکنشش بوی خوشی می آمد
معشوقه ی من معلم شیمی بود

#مجتبی_قاضی_جیردهی

در کار ربودن دلم حاذق بود
ای کاش به اندازه ی من عاشق بود
با عقل به هر چه در جهان می نگریست
استاد کلاس فلسفه_منطق بود

#سجاد_رشیدپور
حرفش همه جا، ز خاک تا مریخ است
موهای تنم ببین ز دستش سیخ است
با گیوه و چارقد میاید سر کار
معشوقه ی من معلم تاریخ است

#سجاد_دانشمند

دوچشمش انتفاعی بود این زن،
و مویش انتزاعی بود این زن
تمام دلبری هایش منظم . . .
دبیر اجتماعی بود این زن . . .

مطالب مرتبط

Leave a Comment