رادیو تیام؛با احمد شاملو و بهار

آلبوم رادیویی فانوس تیام

شنبه 27.07.2019 ساعت 16-15 


برنامه ی امروز با احمد شاملو و آیدایش گذشت همراه با سحر، مهمان برنامه خانم بهاره و مدیریت تیام جناب آقای استاد وطن.

رادیو های ما هر دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه به صورت زنده پخش می شود. فرکانس 94.0 که از اینترنت و اپلیکیشن رادیو Orange قابل شنیدن است.

قدردان مهر شما هستیم.

…………………………………………………………………………….

اما من هيچ كدام اينها را نخواهم گفت
لام تا كام حرفي نخواهم زد
مي گذارم هنوز چون نسيمي سبك از سر بازماندة عمرم بگذرم و بر همه
چيز بايستم و در همه چيز تأمل كنم، رسوخ كنم. همه چيز را دنبال خود بكشم و زير پردة زيتوني رنگ پنهان كنم: همه حوادث و
ماجراها را، عشق ها را و رنج ها را مثل رازي مثل سري پشت اين
پرده ضخيم به چاهي بي انتها بريزم، نابود شان كنم و از آن همه لام تا
كام با كسي حرف نزنم 
بگذار كسي نداند كه چه گونه من به جاي نوازش شدن، بوسيده شدن،
گزيده شده ام!

بگذار هيچ كس نداند، هيچ كس! و از ميان همة خدايان، خدائي جز
فراموشي بر اين همه رنج آگاه نگردد.”

احمد شاملو

مطالب مرتبط

Leave a Comment