برای علاقمندان به هنرهای رزمی تکواندو Taekwondo- بخش دوم


برای علاقمندان به هنرهای رزمی تکواندو

تکواندو /۲
Taekwondo

اهمیت رنگ کمربند در تکواندو،فلسفه رنگ ها،
رنگ ها نقش مهمی در زندگی انسانها وقت همچنین تاثیر بسیار فوالعاده ایی بر روی احساسات و رفتار ما دارند.
یادآوری !
در ورزش تکواندو، هر کدام از این رنگ های هنر جویان دارای درجات متفاوتی هستند.

در ابتدای شروع به تمرین تکواندو:

۱)کمربند سفید:
به معنای پاکی ، کمال و نیکی است.
۲)کمربند زرد:
گرما،خوشی،درخشیدن ،انرژی و تفکر است.
۳)کمربند سبز:
طبیعت،سخاوت،سلامت،توانائی و بهار است.
۴)کمربند آبی:
صلح،آسمان،اعتماد،آرامش،آب ،اعتماد،محافظه کار،رشد،هارمونی و مطلوب است.
به عبارتی،هنر جو تکواندو در فنون و تمرینات به رشد و حد مطلوبی دست یافته است.
۵)کمربند قرمز:
انرژی،قدرت،توانایی،عشق،سرعت،آتش،شانس و نیرومند است.
۶)کمربند سیاه (مشکی):
فروتنی، عمق، فنی، قدرت، کمال، مهارت، غلبه به ترس است.

لباس و تجهیزات لازم برای مسابقات:

کلاه :
برای محافظت سر و صورت.
هو گو :
برای محافظت شکم و سینه.
ساعد بند :
برای محافظت از ساعد دست.
ساق بند:
برای محافظت از ساق پا.
بیضه بند:
برای محافظت بیضه.
محافظ داندان:
برای محافظت از دندان ها
توجه!!!
این تجهیزات در مسابقات برای خانمها و آقایان الزامی است.
برای خانمها سینه بند:
برای محافظت از سینه است.

مطالب مرتبط

Leave a Comment