تبعیض

تبعیض
 
هنگامیکه کلمه تبعیض بگوش میرسد بلا فاصله سیاه و سفید و همانا
معضل تبعیض نژادی یا نژاد پرستی برای ما مجسم میگردد؟ اما مقصود من به تنهایی این مسئله نیست بلکه در تمام مراحل زندگی میباشد! همانطور که آگاهیم کارها را میبایست بدست کاردان سپرد. در مواردی که پای رشوه در میان هست و روابط بر ضوابط چیره شده، حق مسلم را از حق دار آگاه بزور گرفته و ضایع میکنندو به کسی که ابدا شایسته آن نیست میسپارند!؟ پر واضح Iست که بهره کارها و نتیجه آن چگونه خواهد شد؟! اما برسیم به آن شخصی که براحتی حق دیگران را پایمال نموده و با دادن زیر میزی که صد البته در پاره ای از جاها مرسوم هست و امثال هم ….خود را در پستی جا داده که بیقین لایق آن مقام نمیباشد، دیر یا زود دستش رو شده و بازدهی نادرست کارها رازش را بر ملا خواهندساخت! از همه چیز که بگذریم وجدان آن فرد کجا رفته عذاب و دردی نمیکشد؛ شبها براحتی سر خود را بر بالین میگذارد در حالیکه جای کسی که استحقاق بیشتری از او داشته در حقیقت ربوده و از آن خود نموده و حظ آنرا هم بفور میبرد؟؟ کلاهش را اگر قاضی کند و لحظه ای با خود خلوت نموده و بگفتگو بپردازد، خواهد دید که در حق بسیاری اجحاف و ظلم نموده و بدهکار است!
این بار گناه را چگونه تحمل میکند و حق مسلم دیگران آیا براحتی از حلقومش پایین میرود؟ یا اینکه بلعکس بقول معروف آسوده و راحت هست و اصلا کک اش هم نمی گزد؟! برای مثال کسیکه با کلک و حقه، هزار دسیسه و نیرنگ خود را به خانواده ای نزدیک میکند و با حضور در زندگی آنها همسر اول را از میدان بدر کرده و زندگی چندین ساله ای را بهم میزند و جای او را هم تصاحب میکند آیا سعادتمند خواهد شد؟؟ سئوالها متعدد هستند اما جوابها یک چیز آنهم عدالت که اگر اجرا شود! باصطلاح خودمانی پارتی بازی در مد نظر و رکن اصلی قرار نگیرد، صد البته بمیزان توانایی هر فردی باو کاری سپرده شود که آگاهی آنرا داشته، مسئولیت بزرگ آنرا بخوبی درک و اجرا نموده، آنگاه زندگی بهتری نخواهیم داشت؟؟ این تبعیض بسیار گسترده شده همه جا بچشم میخورد. شاید بیشتر افراد لایق سر جای خودشان نمیباشند و گاها در مقام مقایسه که بر آیند باین نتیجه خواهند رسید و افسوس میخورند ای کاش اینهمه تلاش و اتلاف وقت برای فرا گیری بکار نمیبردند و صدمه ها بخود وارد نمیساختند!؟ اکنون کس دیگری که بهیچوجه شبیه آنها نیست اما بسهولت آمده و سکان کشتی را بدست گرفته که کوچکترین اطلاعی از دریا ندارد! البته این در بیشتر روابط ها دیده میشود حتی در بین فرزندان خانواده آنکه زیباتر یا شیرین زبان تر است بالای منزل جا دارد و بقیه شاید هم در موارد دیگری از او هم بهتر هستند توجهی به آنها نمیشود! این فرق گذاشتن و تفیک کردن بچه ها از یکدیگر چه اثرات مخربی بر قلب پاک و کوچک فرزندان برای همیشه باقی خواهد گذاشت.
نویسنده ملیحه ضیایی فشمی
22.12.2021

مطالب مرتبط

Leave a Comment