تو عروس کسی اگر بشوی

تو عروس کسی اگر بشوی
نگذارم که دست روی دست
من، محمدعلی قاجارم
مجلست را به توپ خواهم بست
#میلاد_تقوایی

تو عروس کسی اگر بشوی
می گذارم به روی هم پاها
من شبیه مظفرالدینم
حکم مشروطه را کنم امضا
#خیال_کج

تو عروس کسی اگر بشوی
بشو، اصلا به من چه، از فردا
می شوم مثل ناصرالدین شاه
می کنم یک حرمسرا بر پا
#مهدی_پرنیان

تو عروس کسی اگر بشوی
خانه ات را خراب خواهم کرد
من رضا شاه پهلوی هستم
از تو کشف حجاب خواهم کرد
#حاج_حسینی

تو عروس کسی اگر بشوی
عهد قاجار خراب خواهم کرد
پهلوی را به خواب خواهم برد
من خودم انقلاب خواهم کرد
#محمدرضا_محمدی

تو عروس کسی اگر بشوی
ملتی ز من شوند نالان
بنده احمدی نژاد هستم
چون دکل تو را کنم پنهان
#علیرضا_نیک

تو عروس كسي اگر بشوي
به خيالت مرا دهي آزار؟
من ظريفم و خوب مي داني
به توافق مي رسيم اي يار
# سحر_هاشمی

مطالب مرتبط

Leave a Comment