رادیو فانوس تیام؛ با سحر و رضا، کتاب و موسیقی

♥️رادیو فانوس تیام♥️

چهارمین  شنبه هر ماه
شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ ساعت ۱۶-۱۶
موضوع این برنامه کتاب و موسیقی همراه با مدیریت محترم رسانه تیام استاد وطن.

رادیو تیام با سحر و رضا

دلم تا برایت تنگ می شود
نه شعر می خوانم
نه ترانه گوش می دهم
نه حرفهایمان را تکرار می کنم

دلم تا برایت تنگ می شود
می نشینم
اسمت را
می نویسم
می نویسم
می نویسم
بعد می گویم
این همه او
پس دلتنگی چرا ؟

دلم تا برایت تنگ می شود
میمِ مالکیت به آخرِ اسمت اضافه می کنم
و باز عاشقت می شوم

گروس عبدالملکیان

#tvtiam

#saharhashemi72

مطالب مرتبط

Leave a Comment