کاش امشب خوابم ببرد!

کاش امشب خوابم ببرد!

فردا باید خودم برای خودم هدیه بخرم

خودم را به یک قهوه دعوت کنم

خودم با خودم جشن بگیرم

یک خودکار تازه بخرم…. 

یا یک کیف،شایدهم یک رژ ….

فردا باید خودم با خودم خوش باشم

فردا باید یک بار دیگر به خودم نشان بدهم که قوی ام، استوارم، شکست ناپدیرم، و باز هم تلاش می کنم؛

فردا باید شروع هر چه  اتفاق خوب است در دنیا باشد

فردا باید انبوهی کار برای خودم بتراشم

فردا باید خودم قلب تنهایم را بغل کنم و مرهم دردش باشم

فردا باید خودم دستی روی شانه خودم بزنم و بگویم، آفرین!

فردا باید خودم از خودم تقدیر کنم

فردا باید خودم منتظر بیدار شدن و خواب شدن خودم باشم 

فردا باید خودم خودم را بدرقه کنم 

فردا باید همانی باشم که همیشه بودم …

کاش امشب خوابم ببرد!

 

سحر هاشمی

وین 30 مای

بهار 2021

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment