مردی با دو قهرمانی

مردی با دو قهرمانی

مهدی زارعی 

رضا قاسمی یکی از المپین های ایران در مسابقات 2012 المپیک لندن، از چهره های درخشان مسابقات قهرمانی کشور بود. قاسمی با رکورد 10.63 ثانیه عنوان قهرمانی دوی 100 متر را از آن خود کرد و در آخرین مسابقه پنجشنبه، یکی از اعضای تیم چهارصدمتر امدادی اصفهان بود که با رکورد 41.34 ثانیه قهرمان کشور شدند.

عکس زیر، لحظاتی بعد از قهرمانی قاسمی در 100 متر و پیش از مسابقه چهارصد متر امدادی گرفته شده است؛ در حالی که قاسمی در حال کمک به هم تیمی خود که مسابقه اش را به پایان رسانده، دیده می شود.

مطالب مرتبط

Leave a Comment