برای علاقمندان به هنرهای رزمی تکواندو Taekwondo

برای علاقمندان به هنرهای رزمی تکواندو

تکواندو / ۱

امروزه هنرهای رزمی در جهان از شاخه های متعدد و متفاوتی تشکیل یافته است.
تکواندو یکی از سبک های غنی و زیر بنائی هنرهای رزمی است که در جهان بخصوص کشور کره از پیشرفت شایانی برخوردار بوده و پایه و اساس تکواندو فعلی جهان را تشکیل می دهد.
قدمت و پیدایش تکواندو به قرن های دور بنابراین استنادهای تاریخی بجای مانده یکی از اصیل تریرین و غنی ترین هنرهای رزمی در جهان است.

Tae-kwon-do
معنای واژه تکواندو

ت ( Tae )
به معنای پریدن، لگد زدن و خرد کردن با پا
کوان ( Kowan )
به معنای دفاع کردن، مشت زدن و ضربه زدن توسط دست و پا
دو ( Do )
به معنای هنر و روش است.


Dobok ( Dobuk )
دوبوک
لباس رسمی تکواندو، برای هنر جویان به رنگ سفید است.
برای هنر جویان مبتدی همراه با یک کمربند سفید می باشد.
رنگ سفید،در واقع رنگ نیست بلکه ماهیت یک رنگ به شمار می رود.
به معنای پاکی و کمال
در تکواندو به طور کلی تعداد 6 کمربند وجود دارد که هنر جویان در مقاطع مختلف در دوره های تمرین دریافت می کنند.

به ترتیب:
سفید، زرد، سبز، آبی، قرمز و سیاه
در فصل های بعدی فلسفه رنگ ها را شرح خواهم داد.


تکواندو روح نظم و ترتیب را در شخص القاء می کند.

رضا

مطالب مرتبط

Leave a Comment