به یاد پل الوار

  به یاد پل الوار:

تو را دوست می‌دارم

تو را به اندازه یک جرعه آب

در نهایت تشنگی

تو را بخاطر حس خوب سیراب شدن

دوست می‌دارم

تو را دوست می‌دارم

تو را بخاطر بهار و باران

بخاطر رویش لاله‌های واژگون کوهرنگ

بخاطر کمیاب بودنت

دوست می‌دارم

تو را به نام عشق

به نام زیبای خودت

بخاطر بودنت

توورا به اندازه ی دوست داشتن‌های عالم

دوست می‌دارم

تو را دوست می‌دارم

به پاکی قسم سهراب

به سادگی دل پناهی

به وسعت مفهوم شعرهای حمید

و به تمام زنانگی‌های شعر فروغ

تو را

به جای فرهاد هم، دوست می‌دارم

تو را من، بعد از دوست داشتن، بیشتر دوست می‌دارم

من تو را بیستون وار

چیزی از رنج فرهاد آن سو تر

تو را بخاطر همین دوست داشتن های بی بهانه، دوست می‌دارم

سحر هاشمی

وین – سی آوریل 2016

مطالب مرتبط

Leave a Comment