دچار تو شدم

دچار  تو شدم

مثل مسافری که دل ماندن دارد 

ولی؛

باید 

دل بکند و برود!

دچار تو شدم

مثل زن عاشقی که

شعر می سراید 

مثل یک بیت شعر عاشقانه 

که دچار میکند؛  

دچار تو شدم 

مثل پسرک در شعر حمید 

سیب را دزدید 

و ندانست که با چه دلهره ایی 

دچار می شود …. 

و دچار  شد ، دچار دخترک باغبان

ماند و 

ساکن  لحظه ی عاشقی شد 

 شبیه دچار شدن  شاملو به آیدا

که دچار شد

که عاشق شد 

که  ماند 

که نرفت 

من

دچار تو شدم 

به ارزش دچار شدن صالح علا

به خوش ترین خبرهای عالم 

تو خوش ترین خبر خوب منی 

شاید هم قشنگترین اتفاق دنیا 

 زیباترین دچار شدنیی 

که می شود چهارشنبه ها …..دچارت شد.

 

 سحر هاشمی / کاتبه ی دربار همایونی 

وین/ نوامبر ۲۰۲۱

مطالب مرتبط

Leave a Comment