سال نو خورشیدی ۱۴۰۱ بر شما خجسته باد!

قربان خاک پای اشرف مبارکتان شوم

کمی مشوش بودیم از دیر آمدن اخباری از طهران، تلگراف رسید، حالا قدری آسوده شدیم. 

جانم فدایتان، از التفات اقدس همایونی ؛ سفره ایی آراسته ایم به شش سین مزین، سین هفتم را گرو گرفته ایم به شکرانه ی سلامتی و صحت قبله ی عالم قدر قدرت تا چشم بد و بلایا از وجود مبارک به دور شود و نحسی از ممالک محروسه. از مژده وجود مبارک سال نو شده است و زبان کمینه قاصر از زیاده گویی. 

سال نو بر قبله ی عالم به میمنت و مبارکی، روح و روان و تن جان عاری از پلیدی و پلشتی، چهار گوش ممالک محروسه استوار و برقرار، دارالخلافه پا بر جا، جمیع امرا و وزرا و اندرونی و خدم و حشم همه دعا گو جان نثار و کمینه بیش از آن… در این سال که نو شده است … هر روزتان نوروز … نوروز تان پیروز. 

بوسه به دیدگانتان می زنم به رسم عاشقی 

#کاتبه ی دربار همایونی سحر 

کاریکاتور: بزرگمهر حسین پور

مطالب مرتبط

Leave a Comment