پیامک ناصر الدین شاه به سوگلی دربار

 

 

پیامک ناصر الدین شاه به سوگلی دربار

سوگلی یه کم کم محلی کرده و قبله عالم از دست سوگلی یه خورده عصبانیه!😄

 

به سلک و عرف دلدادگان قبل از کپیدنتان، شب به خیری به ما بگویید! همان طور که ما قبل از کپیدنمان شب بخیر مان فراموشمان نمی شود !
فردا مسولیت خطیری داریم، باید به آن رسیدگی کنیم، شما هم به امور اندرونی برسید، مجالی اگر ماند، کمی هم عاشقی کنید، اگر هم رسم نمی دانید… کمتر قمپز درکنید!😃

 

رخصت قبله ی عالم: کاتبه دربار همایونی سحر 

کاریکاتور: بزرگمهر حسین پور

نمسا- ویننا 2021

 

 

مطالب مرتبط

Leave a Comment