چتر ترانه

چتر ترانه
 
چتر ترانه
در خاطرات دور از تو صد نشان دارم

رد پای عاشقانه ای در تارک زمان دارم

لحظاتی که اثراتش هنوز بجا مانده

جای پای گذشته عشق را من بجان دارم

گر فراموش کنم یاری دل ربا داشتم

باید از یاد برده باشم حیاتی که من دارم

گل خشکیده لای ورقهای کتابی عاشقانه

هنوز از آن حس زیبا و عطر گلها بعیان دارم

رفتی ز برم دامن کشان هنگامه برگ ریزان

در کتاب عاشقانه شعرم برگی بیادگار دارم

در سکوت شبهای بی انتهای پاییزی زرد

شمع روشنی کنار پنجره هنوز بانتظار دارم

رفت از کفم صبر و قرارم بیقرار توام

بازا که هنوز اشعار عاشقانه ای در نهان دارم

سکوت من از اندوه بی پایان جدایی نیست

با رویای گذشته خاطراتی بس دل انگیز دارم

از عشق خود سایبانی از ترانه ها را سرودم

تا در لاک خود پنهان گردم چتری بر سرم دارم

در عشق خود غوطه ورم درست وسط موجها

هر لحظه سرنگون میگردم یا راه نجاتی دارم؟

ملیحه ضیایی فشمی
07.01.2022

مطالب مرتبط

Leave a Comment