سفر

 

سفر

یه روز سرد زمستونی ،تو هوای مه آلود مبهم ،ساک سفرت رو ببند و مسافر رویاهات شو. کوله بارت رو سنگین برندار ،چند لقمه ای خنده و بطری پر از نوش داروی شادی. هیجان سفر بی نظیره . ترس جاموندن از قطار خوشبختی. ترس نرسیدن به مقصد کمال. همش پر از حس زندگی و بودنه. تو سفر رویاییت تو عالم خیالیت با آدم رویاهات همسفر شو. همون که صدای خنده های تو براش آهنگ زندگیه و پر حرفیات براش معنی شیرین زبونیه.همون که چشماتو دریای عشق می بینه و موهاتو موج زندگی . تو رویاهات به آدم رویاهات خیره شو ، حتما چشمای پر از محبتش قلبت رو مالامال از مهر می کنه. به لبخندش خیره شو حتما روحت رو پر از حس زندگی می کنه، سفر هر چقدر هم طولانی، تو عالم رویاها آنچنان غرق زیبایی ها میشی ،آنچنان پر از حس ها و رنگ های بی مثال می شی که به آنی و چشم بر هم زدن به مقصد می رسی.

قشنگی سفرت می دونی چیه؟ آنچنان سرمستی وغرق خوشی مسیر که مقصد رو فراموش می کنی،لحظه ای اگر تلنگری نخوری و متوجه نشی، شاید مقصد رو رد کنی،با اضطرابی شیرین از جات تکون می خوری و قطار خوشبختی رو در مقصد کمال ترک می کنی،مهم نیست کمال رو در چی می بینی شاید رسیدن به یه خواسته از هزاران خواسته ی زندگیت ، قشنگیش به اینه که تو اونقدر از مسیر لذت بردی که بی تاب اون کمال نیستی و اون رو دست یافته و محقق می بینی. تو رویاهات سفر کن ،خودت می بینی که اون لحظه ها جات طبقه ی هفتم آسمونه، یه جایی بالاتر از تموم ابر ها. قلب و روح و جانت به پرواز در اومده و تو از غصه های این گوی خاکی کنده شدی . لحظه ای کوتاه چشماتو ببند، می بینی که هوای کوچه پس کوچه های ذهنت پر از عطر یاس وپر از عطر حضور عزیزترینت شده. تو ی تموم وجودت آرامشی بی نظیر رو تجربه می کنی که البته در سکوت نیست، تو اون آرامش رو در هیاهوی صدای خنده و شادمانی تجربه می کنی . سفر کن تو رویایی ترین حالت ذهنت با آدم رویاییت، سفر کن و توی سفر رویاییت، شیرین کامی ، شیرین بختی و خوشوقتی رو تجربه کن.


 نویسنده: بهار

وین زمستان ۲۰۲۰

مطالب مرتبط

Leave a Comment