یکى از رازهاى موفقيت

?? یکی از رازهای موفقيت

به راستی كه موفقیت من ،

زمانی آغاز شد كه دست از جنگ هاى كوچك شستم و براى نبردهاى بزرگ آماده شدم و نبردهاى كوچك را به جنگجويان كوچك واگذار كردم.

دست برداشتم از جنگیدن با کسانی که با بخل و حسادت با من برخورد می کردند.

دست كشيدم از جنگیدن با افرادى كه به دليل نقصان ها و مشكلات روانى خودشان، مرا آزرده مى كردند.

دیگر به دنبال جنگیدن برای اثبات حقوقم در خانواده نبودم!!

ديگر سعی نکردم با ناديده گرفتن خودم، همه را راضی نگه دارم.

دیگر سعی نکردم کسی را قانع کنم که درباره من اشتباه فكر نکند.

ديگر سعى نكردم خودم را براى كسى كه
نمى خواست مرا بفهمد اثبات كنم.

آنگاه شروع کردم به جنگیدن برای:
اهدافم
ايده هايم
رویاهایم
و
سرنوشتم

آرى، روزی که جنگ های کوچک را متوقف كردم و نوشتن سرنوشتم را آغاز كردم ، از آن روز بود که در مسیر موفقیت پاى نهادم.

? بياييد از خود بپرسيم :
آيا هر نبردی ، ارزش زمان و روزهای زندگی ما را دارد ؟؟

? پس
نبردهایمان را عاقلانه و در مسير سلامت و موفقيت انتخاب کنيم.

دكتر مريم رجوعى
روانشناس بالينى

مطالب مرتبط

Leave a Comment