ایران،نام کشور ۲

ایران،نام کشور ۲

نام کشور: در مُجْمَل‌التواریخ والقصص

سدهء ششم هجری، نویسنده ناشناخته*

تقسیم زمین و اقالیم بر وجهى دیگر:

هفت کشور نهاده‌اند آباد ِ عالم را و زمین ایران در میان و دیگرها پیرامون آن بر این‌ سان؛ و این‌ ‌ صورت ِ آن است که در دائرهٔ مقابل است و این اقالیم است بر وجهى اساتیر.

حدّ زمین ایران که میان جهان است از میان رود بلخ است از کنار جیحون تا آذربادگان و ارمنیه تا به قادسیه، و فرات و بحر یمن، و دریای پارس، و مکران تا به کابل و طخارستان و طبرستان؛

و این سُرَّه‌ٔ زمین است و گزیده‌تر؛ و باسلامت از گرمای صَعْب و سرمای صعب چون اهل مشرق و مغرب، و از سرخى و اَشْقَرى بر سان ِ رومیان و صَقالبه و روس، و به‌ سیاهى چون حبشه و زنگ و هندو، و از سخت‌دلى بر سانِ تُرکان و حقارت ِ چینیان.

* شاید “ابن شادی اسدآبادی”

بیژن شاهمرادی

۲۰ دی ۱۴۰۱

http://www.mehremihan.ir/…/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9.

مطالب مرتبط

Leave a Comment