نمونه هایى از كاربرد نام ايران در سندهاى رسمى دوره قاجار: ۱

نمونه هایى از كاربرد نام ايران در سندهاى رسمى دوره قاجار:


سربرگ قاجاری دولت شاهنشاهی ایران با فیلیگران
کاغذ سبز رنگ دولا با نشان شیر و خورشید

 

 

 

 

بيژن شاهمرادی

۲۰ دی ۱۴۰۱

مطالب مرتبط

Leave a Comment